Døgnvagt - ring nu på

Tlf. +45 97 22 35 44

Det afgørende er pålidelighed og hastighed.

Det digitale System 3060 er mere end kun et produkt. Mennesket står i første række. Medarbejdere, der bruger digitale låsesystemer. Beslutningstagere, der vil øge sikkerhed, komfort og økonomi for Deres organisation. Eksperter, der videreudvikler, producerer og markedsfører vort digitale system. Med andre ord: Alle, der lader sig begejstre af en nøglefri verden.

Enestående teknologi med fremragende design.

Vi videreudvikler konstant vore produkter. Det omfatter ikke kun innovationens "indre værdi", men også dens design. For kun i kombination kan vi opfylde de høje krav fra vore kunder til en løsning af høj kvalitet. Resultatet er en førsteklasses, enkel teknik i et perfekt design, som smyger sig smukt ind i såvel de mest moderne som i klassiske omgivelser. Også internationale juryer anerkender ideerne og visionerne fra SimonsVoss: Mange innovations- og designpriser, herunder German Design Award, German Brand Award, samt medlemskab af Rådet for Formgivning beviser kravene til og succesen for vore produkter.

Innovative løsninger.

Ud over System 3060 tilbyder vi to specialløsninger: For systemer med op til 20 døre og 100 brugere findes MobileKey® – den web-baserede, økonomiske totalløsning. Og med SmartIntego kan man integrere låseteknik fra SimonsVoss i komplekse bygningssystemer.

Optimalt beskyttede forbindelser.

Hvad enten det er som virtuelt netværk, TCP/IP-netværk eller WaveNet-radionetværk – SimonsVoss har den perfekte løsning. Via det modulære systemdesign kan de frit kombinere de enkelte netværksvarianter med hinanden. Vi tilbyder det passende netværk, der opfylder deres orderes krav præcist.

Offline.

Mindre låseanlæg, hvor der kun sker få ændringer, kan administreres uden netværksopkobling. Adgangsberettigelser oprettes i låseplanen. Data overføres "til fods" med et programmeringsværktøj via radio direkte til hver enkelt lås.

Delvis netværksopkobling.

Ved en delvis netværksopkobling definerer De ændringerne i Locking-System-Management-softwaren. Data videresendes trådløst via WaveNetradionetværket til Gateways. Derfra føres de via brugernes ID-medier til låsene.

Online.

Den samlede vifte af ydelser i System 3060 udnyttes ved at netværkskoble alle komponenter – fra systemadministrationen via Gateways til låsene. Derigennem sker dataudvekslingen med alle netværkets elementer i realtid. Der er mulighed for anvendelser så som "hurtig spærring af medier", "nødåbning", "aktivering/deaktivering via LSM-software", "fjernåbning og -overvågning af lukninger" og "Eventmanagement (SMS/e-mail)".  

Fare ved forsinkelser Reagere rigtigt lynhurtigt.

WaveNet Routeren med beskyttelsesfunktion sørger for, at dørene i fareområdet åbnes eller lukkes afhængigt af årsagen til faren.

Læs mere om vores andre mekaniske låse og deres adgangskontrolsystemer her: